Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας

Η ζώνη ώρα που αναγράφεται στο χάρτη είναι η Ώρα Κεντρικής Ευρώπης -Central European Time, C.E.T.. Η ώρα Ελλάδας βρίσκεται μία ώρα μπροστά.

Άσπρο
Στοιχεία που έχουν λήξει, ελλιπή ή λανθασμένα.

Πράσινο
Δεν απαιτείται καμία ειδική προειδοποίηση λόγω καιρού.

Κίτρινο
Ο καιρός ενδεχομένως να είναι επικίνδυνος. Τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά να είστε προσεκτικοί εάν ασκείτε δραστηριότητες που εκτίθενται στους μετεωρολογικούς κινδύνους. Να ενημερώνεστε για τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες και να ενημερώνεστε για κάθε κίνδυνο που μπορεί να αποφευχθεί.

Πορτοκαλί
Ο καιρός είναι επικίνδυνος. Ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν προβλεφθεί. Ζημιές και θύματα είναι πιθανό να υπάρξουν. Να είστε προσεκτικοί και να ενημερώνεστε λεπτομερώς για τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες. Να ενημερώνεστε για τους κινδύνους που μπορεί να είναι αναπόφευκτοι. Ακολουθήστε τις συμβουλές που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Κόκκινο
Ο καιρός είναι πολύ επικίνδυνος. Εξαιρετικά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν προβλεφθεί. Εκτεταμένες ζημιές και θύματα, συχνά σε μεγάλες περιοχές απειλώντας τη ζωή και την περιουσία. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να ενημερώνεστε συχνά λεπτομερώς σχετικά με τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες και κινδύνους. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις συμβουλές που δίνονται από τις αρχές κάτω από όλες τις περιστάσεις και να προετοιμάζεστε για εξαιρετικά μέτρα.

  • Απεικονίσεις θα προστεθούν στους γεωγραφικούς χάρτες που θα προσδιορίζουν ποια μετεωρολογική παράμετρος είναι επικίνδυνη.
  • Στο περιφερειακό επίπεδο της χώρας, θα παρουσιάζονται πρόσθετες πληροφορίες για την ένταση και το χρόνο.
  • Επιπρόσθετα σε αυτήν τη γραφική παρουσίαση, μια φωτογραφική εικόνα σχετική με κάθε κατάσταση και το κρίσιμο επίπεδο επαγρύπνησης θα παρουσιάζεται στο βάθος του γραφήματος. Αυτές οι φωτογραφικές εικόνες σκοπεύουν να αξιολογήσουν τον πιθανό κίνδυνο σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση καιρικής επαγρύπνησης και να ενημερώσουν καλύτερα το ευρύ κοινό.
  • Εάν οι πληροφορίες επαγρύπνησης από μια συμμετέχουσα χώρα μέσα στη βάση δεδομένων είναι ξεπερασμένες, ύποπτες ή λείπουν, αυτή η χώρα κι οι περιοχές της θα έχουν χρώμα λευκό.
  • Οι χώρες που δε συμμετέχουν στο σύστημα Meteoalarm θα εμφανίζονται στο χάρτη Ευρώπης με γκρι χρώμα.

Δείτε, επίσης:

Advertisements